Menu

Regulamin Salonu Kosmetycznego „Sara”

1.Gabinet Kosmetyki Estetycznej pracuje w godzinach
08-22 od poniedziałku do piątku w soboty
od godziny 08-14.
2.Niedziele są dniem wolnym dla całego Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Sara.
3.Nie dojeżdżamy do Klientów.
4. Klient korzystający z makijażu ślubnego zobowiązany jest do wykonania makijażu próbnego.
5. Salon Sara nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wizyty w przypadku złego stanu zdrowia Specjalisty lub bliskich z jego rodziny. Oraz przypadków losowych takich jak pogrzeb
6.Salon Sara gwarantuje tygodniową gwarancję na wykonanie usługi. Poprawa jest darmowa.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności po upłynięciu tygodnia.
8. Popsucie stanu zdrowia prosimy zgłaszać natychmiast do dwóch tygodni po wykonanej usłudze w innym przypadku nie możemy stwierdzić, że jest to powikłanie po wizycie u nas. (Jeżeli Klient informuje nas o tym po trzech miesiącach.)
9.Salon Sara ma prawo nie wykonać usługi jeżeli zaprzecza to poczuciu jego estetyki, nie pozwala na to stan zdrowia lub podejrzewamy, iż stan zdrowia może ulec pogorszeniu.
10.Klient zobowiązany jest przed każdym zabiegiem do usunięcia biżuterii, a przed zabiegiem stylizacji rzęs do usunięcia soczewek.
11.Przed każdym zabiegiem Klient zobowiązany jest wypełnić i podpisać kartę pacjenta jednoznaczną z niezatajaniem informacji o stanie swojego zdrowia i potwierdzenia, że zabieg został wykonany sterylnymi narzędziami i jednorazowym produktem.
12.Każdy Klient przed wizytą stylizacji paznokci zobowiązany jest umyć dłonie.
13.Wszystkich Klientów Salonu Sara chroni ustawa RODO, jeżeli natomiast na piśmie wyrażą chęci na publikowanie swojego wizerunku zgodnie z artykułem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). salon może opublikować zdjęcie.
14.Chronimy dane osobowe każdego Klienta.
15.Klient oraz Specjalista mają prawo do 15nastu minut spóźnienia.
16. Klient Salonu Sara ma prawo żądać obszernego omówienia zabiegu, który wykonuje specjalista.
17.Na całym terenie Salonu Sara jest zakaz spożywania alkoholu w godzinach pracy.
18. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
19.Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
20.W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
21.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
22.Salon Sara zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
23.Salon Sara zastrzega sobie prawa autorskie na swojej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Prosimy niekopiowanie zdjęć i posługiwanie się nimi bez naszej wiedzy.
24.Wszelkie treści obrażające Salon w sposób niesłuszny i spowodowany działaniami konkurencji jak i osób działających na krzywdę firmy i osób prywatnych będą zgłaszane z Art.212